Folksam-rapport visar att certifierade värmepumps reparatörer behövs

Folksams rapport om värmepumpar visar positiv utveckling i branschen. En mer effektiv energianvändning gynnar husägarna. Problem vid reparationer pekar på behovet att alltid anlita certifierade reparatörer.

yfpjtqihuwzsoavvs1rb

I förra veckan presenterade försäkringsbolaget Folksam sin återkommande rapport om värmepumpar. I rapporten framgår att branschen som helhet utvecklas positivt. Värmepumparna blir effektivare och kvalitéten ökar i alla led. För husägare och andra innebär det att värmepumparna lönar sig ännu mer genom att de minskar energianvändningen.

Läs mer här: