”Hämmar inte konkurrensen för värmeteknik” KLARTECKEN FÖR NIBES FÖRVÄRV

Konkurrensverkets utredning av Nibes förvärv av Enertech avslutas då granskningen visar att ”köpet inte påtagligt hämmar konkurrensen på marknaden för uppvärmningssystem”.

Läs mer här:

varmepump_1024