Innehåll

 

 

 

 

 


Villkor för att få rotavdrag

Det är du som konsument som ansvarar för att nedanstående villkor uppfylls då du beställer en produkt med ROT-avdrag av oss.

Om din ansökan för ROT-avdrag avslås har vi full rätt att debitera det fulla belopp som nekades av Skatteverket.

För att du ska kunna använda rotavdraget måste du uppfylla vissa villkor. Du ska till exempel ha blivit fakturerad och/eller ha haft utgiften för arbetet. Du behöver även lämna korrekta uppgifter till företaget som du anlitar.

Du kan få högst 50 000 kronor i rotavdrag per år och ytterligare 25 000 kronor i rutavdrag per år. Du kan alltså få totalt 75 000 kronor i rot och rut per år. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i avdrag. Det är särskilt viktigt att tänka på om du också får skattereduktion för installation av grön teknik under året. Du som köper rotarbeten ansvarar för att alla villkor för rotavdraget är uppfyllda.

Arbetet ska utföras i ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet som du äger och bor i

 • Du ska äga bostaden under den period som arbetet utförs. Dina förvärvshandlingar bör visa när du blev ägare till bostaden.
 • Du ska helt eller delvis bo i bostaden där arbetet utförs. Ingen annan än du, den du är gift eller sambo med, dina hemmavarande barn eller din förälder får bo i bostaden. Det gäller även fritidshus och bostäder där du bara bor ibland. Om du har dubbel bosättning räknas båda bostäderna som din bostad och tillhör ditt hushåll.
 • Du kan få rotavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet och äger bostaden. Du kan däremot inte få rotavdrag för arbeten i dina barns bostad. Det gäller även om du äger den och bor där ibland.
 • Om småhuset är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa småhuset till skicket det var i från början.
 • I bostadsrätter ger bara arbete innanför bostadens väggar, tak och golv rätt till rotavdrag.

Arbetet måste ge rätt till rotavdrag

Du och företaget som utför arbetet har ett gemensamt ansvar att ta reda på om arbetet som ska utföras ger rätt till rotavdrag. Gör gärna ett avtal om vem av er som har ansvaret om avdraget inte godkänns av Skatteverket.

Reglerna för vilka arbeten som ger rätt till rotavdrag är olika för småhus, bostadsrätt och ägarlägenhet. Det går däremot aldrig att få rotavdrag för att bygga en helt ny bostad.

Ta reda på din fastighetsbeteckning

Du måste ge din fastighetsbeteckning till den som har utfört rotarbetet. Den hittar du i ditt köpekontrakt eller under Fastigheter och bostad när du loggar in på Mina sidor.

Du som bor i bostadsrätt ska i stället uppge bostadsrättsföreningens organisationsnummer och ditt fyrsiffriga lägenhetsnummer, om du bor i ett flerbostadshus (vanligen fyra siffror). Bostadsrättsföreningens organisationsnummer hittar du i ditt överlåtelsekontrakt.

Du som köper rotarbete måste ha rätt till rotavdrag

 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång.
 • Du, eller din förälder, ska använda bostaden som permanentbostad, fritidsbostad eller liknande.
 • Du ska vara bosatt i Sverige och betala skatt här (obegränsat skattskyldig) eller bo utomlands men välja att beskattas i Sverige enligt inkomstskattelagen (begränsat skattskyldig).
 • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter.
 • Du ska ha rotavdrag kvar att utnyttja.
 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rotarbete.
 • Ett dödsbo kan få rotavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet

 

 


Geografiskt område för installation av luft-/luftvärmepump

Hilmersson erbjuder enbart installation av luft-/luftvärmepumpar inom det markerade geografiska området (se nedan). För installationer utanför detta område, vänligen kontakta oss.

© OpenStreetMap contributors

Installationsvillkor standardinstallation luft-/luftvärmepump

 

*¹  Handhavandeinstruktion ges vid installationstillfället

*²  Markstativ finns som tillval

*³  Håltagning i betong, eternit, puts eller timmer ingår ej

*⁴  Den gamla maskinen måste sitta där den nya maskinen skall installeras,meventuella skador i fasad eller målningsarbeten åtgärdas ej

*⁵  Jordat uttag krävs i anslutning till inomhus – eller utomhusdelen, vi rekommenderar att du tar kontakt med en elinstallatör efter montaget. Saknas detta ansluts värmepumpen med kunds förlängningskabel.

*⁶  Det åligger kunden att i god tid innan montaget ordna åtkomst till installationsplatsen, såväl inne som ute, och att ytorna runt dessa är fria från blockage. Vid hinder debiteras kunden löpande enligt gällande prislista.