Toshiba Daiseikai 9.5 / 25

-upp till 150 kvm

Premiumvärmepump, för dig som vill ha en mycket hög energibesparing. En av de energisnålaste på marknaden, med många smarta funktioner & med avancerad luftrening.

Observera: Leverans och installation av denna produkt är endast möjlig inom vårt installationsområde. Läs mer här.

Leveranstid ca 2-8 veckor.

Beskrivning

Läs mer om produkten

Premiumvärmepump, för dig som vill ha en mycket hög energibesparing. En av de energisnålaste på marknaden, med många smarta funktioner & med avancerad luftrening.

Installation

Installationsvillkor standardinstallation Luft-/luftvärmepump

 • Instruktion till kund om handhavande : Ingår *¹
 • Placering av utedel : Max 1,5m ifrån marknivå
 • Väggkonsol för utomhusdel : Ingår *²
 • Placering av innedel : min 5-10cm från tak, max 3m från golv
 • Håltagning: 1 håltagning ingår i trä/tegel (ej bränd) eller leca *³
 • Tätning av väggenomföring : Ingår
 • Ersättning för fasadskada : Ingår ej
 • Rör- och kabellängd mellan inne- och utedel : Upp till 4m
 • Täckkanal (för kylrör och kablage) : Upp till 4m
 • Nedmontering och bortforsling av befintlig VP : Ingår *⁴
 • Elinstallation (elmatning till värmepump) : Ingår ej *⁵
 • Elkabel mellan värmepump och uttag : Upp till 2m
 • Igångsättning och testkörning : Ingår
 • Grovstädning : Ingår
 • Tillgänglighet installationsplats: Kundens ansvar *⁶

 

*¹  Handhavandeinstruktion ges vid installationstillfället

*²  Markstativ finns som tillval

*³  Håltagning i betong, eternit, puts eller timmer ingår ej

*⁴  Den gamla maskinen måste sitta där den nya maskinen skall installeras, eventuella skador i fasad eller målningsarbeten åtgärdas ej

*⁵  Jordat uttag krävs i anslutning till inomhus – eller utomhusdelen, vi rekommenderar att du tar kontakt med en elinstallatör efter montaget. Saknas detta ansluts värmepumpen med kunds förlängningskabel.

*⁶  Det åligger kunden att i god tid innan montaget ordna åtkomst till installationsplatsen, såväl inne som ute, och att ytorna runt dessa är fria från blockage. Vid hinder debiteras kunden löpande enligt gällande prislista.