Toshiba Shorai Edge / 35

Från 21840 kr

-upp till 180 kvm

För dig som eftersträvar en värmepump med en design som sticker ut och som ger dig en hög energibesparing även vid låg utomhus temperatur.

Observera: Leverans och installation av denna produkt är endast möjlig inom vårt installationsområde. Läs mer här.

Leveranstid ca 2-8 veckor.

Nollställ

Beskrivning

Läs mer om produkten

För dig som eftersträvar en värmepump med en design som sticker ut och som ger dig en hög energibesparing även vid låg utomhus temperatur.

Installation

Installationsvillkor standardinstallation Luft-/luftvärmepump

 • Instruktion till kund om handhavande : Ingår *¹
 • Placering av utedel : Max 1,5m ifrån marknivå
 • Väggkonsol för utomhusdel : Ingår *²
 • Placering av innedel : min 5-10cm från tak, max 3m från golv
 • Håltagning: 1 håltagning ingår i trä/tegel (ej bränd) eller leca *³
 • Tätning av väggenomföring : Ingår
 • Ersättning för fasadskada : Ingår ej
 • Rör- och kabellängd mellan inne- och utedel : Upp till 4m
 • Täckkanal (för kylrör och kablage) : Upp till 4m
 • Nedmontering och bortforsling av befintlig VP : Ingår *⁴
 • Elinstallation (elmatning till värmepump) : Ingår ej *⁵
 • Elkabel mellan värmepump och uttag : Upp till 2m
 • Igångsättning och testkörning : Ingår
 • Grovstädning : Ingår
 • Tillgänglighet installationsplats: Kundens ansvar *⁶

 

*¹  Handhavandeinstruktion ges vid installationstillfället

*²  Markstativ finns som tillval

*³  Håltagning i betong, eternit, puts eller timmer ingår ej

*⁴  Den gamla maskinen måste sitta där den nya maskinen skall installeras, eventuella skador i fasad eller målningsarbeten åtgärdas ej

*⁵  Jordat uttag krävs i anslutning till inomhus – eller utomhusdelen, vi rekommenderar att du tar kontakt med en elinstallatör efter montaget. Saknas detta ansluts värmepumpen med kunds förlängningskabel.

*⁶  Det åligger kunden att i god tid innan montaget ordna åtkomst till installationsplatsen, såväl inne som ute, och att ytorna runt dessa är fria från blockage. Vid hinder debiteras kunden löpande enligt gällande prislista.