Skattemyndigheten tillåter ROT vid reparationer av värmepumpar

Ett nytt ställningstagande har publicerats av skattemyndigheten:

“Skattereduktion för rotarbete medges för reparation av sådana maskiner och inventarier som är fast monterade i bostaden och vars funktion är nödvändig för att förse bostaden med värme och vatten.”

Vi på Hilmersson Värmeteknik välkomnar detta beslutet !

Läs mer här: