Om oss

Hilmersson Elservice AB har sedan starten 1978 försett såväl kommuner och företag som privatkunder med kvalificerade tjänster. Sedan sommaren 2013 är vi etablerade på Näsby industriområde strax utanför stadskärnan i Kristianstad.

Vi är 12 anställda som svarar för en omsättning på ca. 23 miljoner kronor.

Storköksteknik och Värmepumpsteknik

Inom företaget har vi utvecklat två olika affärsområde med flera gemensamma nämnare såsom kyla/ värme / elteknik och styr & reglerteknik. Vi har en mycket god kompetens och en god marknadsandel i nordöstra Skåne. Inom båda dessa områden samarbetar vi med tillverkare och leverantörer som har en långt fram framskjuten position inom sitt speciella område.

Auktoriserad Service

Samtliga av våra leverantörer har gett oss auktorisation att utföra service på deras produkter med vår egen personal.

Kompetens

Under mer än 40 år har vi tillfredsställt kunder- villaägare som multinationella företag- med ändamålsenliga produkter, kvalificerad underhållsservice samt uppskattad handhavande utbildning. Våra kunder skall alltid känna att vår kompetens är en garanti för att de erhåller vad de förväntar sig vare sig det gäller varor som tjänster.

Vår vision

Att vara det självklara valet genom att erbjuda våra kunder en problemfri vardag och att leverera kompetenta tjänster inom våra marknadsområden.

Vår affärs idé

Är att leverera kvalificerade tjänster till stat, kommuner, företag samt privatpersoner. Detta skall vi göra med hög kvalitet på ett professionellt sätt där det personliga skall vara en central del av vårt sätt att kommunicera med kunder, leverantörer och samarbetspartners .