Värmeteknik Gilla oss FB

Inom värmetekniken område har vi koncentrerat oss på reparationer, service och försäljning av värmepumpar, elpannor och varmvattenberedare. 

Vi är Sveriges första Nibe Servicecenter.

Nibe SC HESAB

Vi utför garantireparationer åt Nibe  och Daikin.

 

NIBEdaikin_logo_2

Vi utför även garantireparationer åt: IVT, Bosch & CTC

 

Vi är dessutom auktoriserade på följande äldre märken  Elektro Standard, Autoterm och servar, underhåller och reparerar Thermia och Mitsubishi med med flera.

Vi håller dig varm om natten! K&V-logga

 
 
 


Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande


Nya regler som gäller kontroll och läcksökning av värmepumpar & kylanläggningar träder i kraft 2017-01-01.  Läs mer här: Återkommande kontroll 2017 Fgas

Mejladress värmeteknik: vp@hilmersson-el.se


Förfarande vid skada av värmepump när kunden har en gällande Trygghetsförsäkring

Trygghetsförsäkringen är ett komplement till den egna hemförsäkring man har. Det är viktigt att se till att ens egen hemförsäkring tar maskinskada på värmepumpen.

Får kunden en skada på sin värmepump, som inte täcks av garantin eller som inträffar efter det att garantitiden gått ut, skall skadan anmälas till kundens eget hemförsäkringsbolag. Om de anser att det är en försäkringsskada, alltså en skada de betalar ut ersättning för, gör de först avdrag för självrisken och också ett åldersavdrag. Det är då dessa bitar kunden kan få tillbaka genom sin Trygghetsförsäkring.

Kunden skall för att få ersättning genom Trygghetsförsäkringen skicka en kopia av den skadereglering han får från sitt eget försäkringsbolag (som visar erlagd självrisk samt eventuellt åldersavdrag) samt en kopia av reparatörsfakturan till; Arctic AB, Box 2003, 141 02 Huddinge, tel 08-746 05 60. E-mail info@arctic.se . Kunden skall förutom detta helst skicka med en kopia av det försäkringsbrev han har på sin värmepump eller också ange värmepumpens serienummer i handlingarna till Arctic.

I vissa fall kräver Arctic att deras egen reparatörs- rapport är ifylld och bifogad. Denna kan beställas från Arctic. Utbetalning av självrisk & avskrivning görs 1 gång per månad från Arctic. Detta bör alltså vara den längsta tid kunden får vänta.

 

Har du fler frågor, hör gärna av dig!

Bengt Hilmersson med personal.