Värmeteknik

Inom värmetekniken område har vi koncentrerat oss på reparationer, service och försäljning av värmepumpar, elpannor och varmvattenberedare.

Sveriges första NIBE Servicecenter

Vi utför service, underhåll och reparationer på de flesta vanligt förekommande fabrikaten och vi har även anförtrotts att utföra garantireparationer.


Vi är dessutom auktoriserade på följande märken: NIBE, BOSCH & IVT, CTC, Elektro Standard, Autoterm och servar, underhåller och reparerar Thermia, Mitsubishi med flera.

Trygghetsförsäkring - när olyckan är framme

Trygghetsförsäkringen är ett komplement till den egna hemförsäkring man har. Det är viktigt att se till att ens egen hemförsäkring tar maskinskada på värmepumpen.

Får kunden en skada på sin värmepump, som inte täcks av garantin eller som inträffar efter det att garantitiden gått ut, skall skadan anmälas till kundens eget hemförsäkringsbolag. Om de ans

Gör så här:
Kunden skall för att få ersättning genom Trygghetsförsäkringen skicka en kopia av den skadereglering han får från sitt eget försäkringsbolag (som visar erlagd självrisk samt eventuellt åldersavdrag) samt en kopia av reparatörsfakturan till Arctic. Kunden skall förutom detta helst skicka med en kopia av det försäkringsbrev han har på sin värmepump eller också ange värmepumpens serienummer i handlingarna till Arctic.

I vissa fall kräver Arctic att deras egen reparatörs- rapport är ifylld och bifogad. Denna kan beställas från Arctic. Utbetalning av självrisk & avskrivning görs 1 gång per månad från Arctic. Detta bör alltså vara den längsta tid kunden får vänta.

Large image

Vi kan Värmeteknik

Vi levererar hållbara lösningar och vårt fokus är reparationer, service av värmepumpar, elpannor och varmvattenberedare. Allt för att du ska få en trygg vardag. Tveka inte att kontakta oss via formuläret.

Är du i behov av installation eller service av din värmeteknik? Fyll i formuläret så svarar vi inom 48 timmar!